Echinodermata
Species

Rhipidocystis concentricus (Yeltyscheva, 1964)

Synonymy list
1964     Pentagonocyclicus concentricus — Yeltyschewa , pp. 73 , fig. II:22-28
1989     Rhipidocystis concentricus — Rozhnov , pp. 46-48 , fig. II 12-24
Selection of related publications
Rozhnov, S. V. 1989. New data about rhipidocystids (Eocrinoidea).Fossil and Recent Echinoderm researches , pp. 38-57. Academy of Sciences of the Estonian SSR Institute of Geology.
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Loading...
Classification
References based on distribution