Ostracoda

Medianella intecta (Stumbur, 1956)

Synonymy list
1924     Cytherellina robusta n. sp. — Kummerow, pp. 438, fig. 21:23 a, b
1956     Bythocypris intecta sp. n. — Stumbur, pp. 190-191, fig. 2:10-13
1962     Bythocypris intecta K. Stumbur — Sarv, pp. 97-98
1966     Medianella aequa (Stumbur) — Neckaja, pp. 62, fig. 10:1 a, b
1983     Medianella intecta (Stumbur) — Meidla, pp. 54
1986     Medianella robusta (Kummerow) — Schallreuter, fig. 7:6
1990     Medianella intecta — Meidla et al., pp. 135
Selection of related publications
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2.
Stumbur, K. A. 1956. On the fauna of ostracodes of the Porkuni Stage of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 42, 186-194.
Stumbur, K. 1955. Siluri alumiste lademete ostrakoodidefaunast Eesti NSV-s. Diplomitöö nr. 47. Tartu, 67 lk., 10 fotot, juh. A. Rõõmusoks. Diplomotöö nr. 47, pp. 1-67.
References based on distribution