Ostracoda

Bairdiacea Sars, 1887

Selection of related publications
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2.
Neckaja, A. I. 1973. Ostracodes of the Ordovician and Silurian of the USSR.
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Öpik, A. 1937. Ostracoda from the Ordovician Uhaku and Kukruse formations of Estonia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused , 50, 1-58.