Ostracoda

Pedomphalella cruda (Neckaja, 1966)

Synonymy list
1966     Circulina cruda Neckaja, sp. n. — Neckaja, pp. 16-17, fig. 3:7
1968     Pedomphalella cruda (Neckaja, 1966) — Schallreuter, pp. 256
Selection of related publications
Sidaravičiene, N. 1992. Ordovician ostracods of Lithuania.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution