Ostracoda

Tallinnella dubitabilis (Öpik, 1937)

Synonymy list
1937     Tetradella? dubitabilis n. sp. — Öpik, pp. 94, fig. 10:15; 12:13-14
1941     Tetradella? pectinata Öpik — Schmidt, pp. 42
1953     Tallinnella dubitabilis (Öpik) — Henningsmoen, pp. 219
1956     Tallinnella pectinata (Öpik) — Sarv, pp. 52
Selection of related publications
Sarv, L. 1959. Ordovician ostracodes in the Estonian S.S.R.. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused IV, 1-210. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused IV, pp. 1-210.
References based on distribution