Cephalopoda

Eichwaldoceras volchovense Balashov, 1955

Synonymy list
1955     Eichwaldoceras volchovense sp. nov. — Balashov, pp. 46, fig. II 2
1984     Estonioceras volchovense (Balashov 1955) — Dzik, pp. 46
2014     Eichwaldoceras volchovense Balashov 1955 — King
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1955. Nekotorye novye rody i vidy nautiloidej ordovika Pribaltiki. Voprosy paleontologii II, 45-54.
References based on distribution