Cephalopoda

Ormoceras estonicum Balashov, 1955

Synonymy list
1955     Ormoceras estonicum sp. nov. — Balashov, pp. 49, fig. IV 3a-b
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1955. Nekotorye novye rody i vidy nautiloidej ordovika Pribaltiki. Voprosy paleontologii II, 45-54.
References based on distribution