Species

Ormoceras volchovense Balashov, 1955

Synonymy list
1955     Ormoceras volchovense sp. nov. — Balashov , pp. 50, fig. III 1a-b, 2; IV 1
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1955. Nekotorye novye rody i vidy nautiloidej ordovika Pribaltiki. Voprosy paleontologii II, 45-54. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Classification
References based on distribution