Cephalopoda

Bathmoceras linnarssoni Angelin, 1880

Synonymy list
1880     Bathmoceras linnarssoni Angelin — Lindström, pp. 8, fig. 16:4
1955     Bathmoceras linnarssoni Angelin, 1880 — Balachov, pp. 53
2015     Bathmoceras linnarssoni Angelin, 1880 — Mutvei, pp. 166
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1955. Nekotorye novye rody i vidy nautiloidej ordovika Pribaltiki. Voprosy paleontologii II, 45-54.
References based on distribution