Cephalopoda

Endoceras accomodatum Balashov, 1964

Synonymy list
1964     Endoceras accomodatum sp. nov. — Balashov, pp. 109, fig. 3
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1964. O stroenii i okraske stenki rakoviny nekotoryh ordovikskih endoceratoidej Pribaltiki. Voprosy paleontologii IV, 106-110. Voprosy paleontologi, IV, pp. 106-110.
References based on distribution