Cephalopoda

Pseudorthocerida Flower et Caster, 1935

Selection of related publications
Stumbur, H. 1955. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest [Diplomitöö].