Cephalopoda

Pseudorthocerida Flower et Caster, 1935

Selection of related publications
Manda, Š., Turek, V. 2015. Colour patterns on Silurian orthocerid and pseudorthocerid Conchs from Gotland - palaeoecological implications. Estonian Journal of Earth Sciences 64, 1, 74-79. DOI:10.3176/earth.2015.13
Stumbur, H. A. 1956. On the nautiloids of Kohila Subseries (Upper Ordovician of East Baltic). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 42, 176-185.
Stumbur, H. 1955. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest [Diplomitöö].