Genus

Babinocystis Rozhnov, 1990

Selection of related publications
Rozhnov, S. V. 1990. A new representative of classis Stylophora (Echinodermata). Paleontologicheski Zhurnal 4, 37-48.
List of species
Loading...
Classification
Organism groupBiota
KingdomAnimalia
PhylumEchinodermata
ClassStylophora
OrderCornuta
FamilyCothurnocystidae
GenusBabinocystis
Speciesdilabidus
GenusPhyllocystis