Echinodermata

Yeltyschewaecrinus (col.) Stukalina, 1979

Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1979. A new family of Ordovician crinoids. Paleontologicheski Zhurnal 4, 89-95.
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.