Echinodermata

Yeltyschewaecrinus stella (Yeltyschewa, 1966)

Synonymy list
1966     Cyclopentagonalis stella Yeltyschewa, sp.nov — Yeltyschewa, pp. 62, fig. I 1-6
1979     Yeltyschewaecrinus stella (Yeltyschewa, 1966) — Stukalina , pp. 95
2000     Yeltyschewaecrinus stella — Stukalina, pp. 56
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1979. A new family of Ordovician crinoids. Paleontologicheski Zhurnal 4, 89-95.
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.