Echinodermata

Babanicrinus kegelensis (Yeltyschewa, 1966)

Synonymy list
1966     Pentagonocyclicus kegelensis Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 59, fig. III 14-23
1973     Dianticoelma kegelensis — Militsina, pp. 154, fig. XXIX 5,6
1978     Babanicrinus? kegelensis — Stukalina, pp. 246
1986     Babanicrinus kegelensis (Yeltyschewa), 1966 — Hynda, pp. 86, fig. XIII 12-14
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1986. Zakonomernosti istoričeskogo razvitiâ krinoidej v rannem i srednem paleozoe SSSR.
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.