Ostracoda

Netzkaina bimarginata (Neckaja, 1958)

Synonymy list
1958     Saccelatia bimarginata — Neckaja, pp. 246, fig. 2:9
1967     Saccelatia bimarginata Neckaja, 1958 — Gailite et al., pp. 94, fig. 1:5
1972     Saccelatia bimarginata Neckaja, 1958 — Pranskevičius, pp. 58, fig. 2:4,5
1988     Netzkaina bimarginata (Neckaja, 1958) — Gramm, pp. 171, fig. 2:1-6
Selection of related publications
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
Abushik, A. F., Ljubimova, P. S., Mandelstam, M. I., Neckaja, A. I., Pozner, V. M., Polenova, E. M., Samoilova, R. B., Smirnova, R. F., Schneider, G. F., Tilkina, K. F. 1958. Novye rody i vidy ostrakod. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 115, 232-287(301). Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 232-287(301).
References based on distribution