Echinodermata

Schizocrinus kuckersiensis Yeltyschewa, 1966

Synonymy list
1966     Schizocrinus kuckersiensis Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 57, fig. I 13-17
1986     Schizocrinus kuckersiensis Yeltyschewa, 1966 — Stukalina, pp. 73
2000     Schizocrinus kuckersiensis — Stukalina, pp. 57
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution