Echinodermata

Asericrinus aseriensis (Yeltyschewa, 1966)

Synonymy list
1966     Pentagonocyclicus aseriensis Yeltyschewa, sp.nov. — Yeltyschewa, pp. 61, fig. I 7-9
1986     Pentagonocyclicus aseriensis Yeltyschewa, 1966 — Stukalina, pp. 87
2000     Asericrinus aseriensis — Stukalina
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution