Echinodermata

Pentagonocyclicus inaequalis Yeltyschewa, 1966

Synonymy list
1966     Pentagonocyclicus inaequalis Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 60-61, fig. III 12-13
1986     Pentagonocyclicus inaequalis Yeltyschewa, 1966 — Stukalina, pp. 87
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution