Echinodermata

Crenatocrinus vormsiensis (Yeltyschewa, 1975)

Synonymy list
1975     Pentagonocyclicus vormsiensis Yeltychewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 134, fig. I 4-5
1979     Cyclopagoda vormsiensis (Yeltyschewa) 1975 — Yeltyschewa, pp. 100, fig. II 6,7
1986     Pentagonocyclicus vormsiensis Yeltychewa, 1975 — Stukalina, pp. 88
1986     Crenatocrinus vormsiensis (Yeltyschewa, 1975) — Hynda, pp. 102, fig. XVII 4,5
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
Yeltyscheva, R. S. 1975. Krinoidei pograničnyh sloev ordovika i silura Podolii. Voprosy paleontologii VII, 124-144.
References based on distribution