Species

Microcheilinella acutafinis (Neckaja, 1960)

Synonymy list
1960     Daleiella acutafinis Neckaja sp. nov. — Abushik et al. , pp. 345, fig. 66:5
1967     Microcheilinella acutafinis — Gailite et al. , pp. 157, fig. 13:2a-b
1972     Microcheilinella acutafinis (Neckaja) — Pranskevičius , pp. 118-119, fig. 20:6
Selection of related publications
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda. pp. 1-280. Mintis.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki. pp. 1-304. Zinatne.
Abushik, A. F., Ivanova, V. A., Kochetkova, N. M., Martynova, G. L., Neckaja, A. I., Rozdestvenskaya, A. A. 1960. Novye paleozojskie ostrakody Russkoj i Sibirskoj platform, Urala i Pečorskoj grâdy. New species of prehistoric plants and invertebrates of the USSR. Vol. II, pp. 280-367. Gosgeoltehizdat.