Family

Apertocrinidae (col.) Stukalina, 1968

Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
List of species
1. Squameocrinus (col.) privus (Yeltyschewa, 1964) | Volkhov StageKunda Stage