Echinodermata

Pentagonocyclicus bifidus Yeltyschewa, 1964

Synonymy list
1964     Pentagonocyclicus bifidus Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 74, fig. III 23, 24
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.
References based on distribution