Echinodermata

Sokolovicrinus lesnikovae (Yeltyschewa, 1964)

Synonymy list
1964     Pentagonocyclicus lesnikovae Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 74-75, fig. II 15
1968     Sokolovicrinus lesnikovae Yelt. — Yeltyschewa, pp. 42
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.
References based on distribution