Echinodermata

Sphenocrinus rarisulcatus Yeltyschewa, 1964

Synonymy list
1964     Sphenocrinus rarisulcatus Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 63, fig. II 12-14; IV 26
1988     Sphenocrinus rarisuleatus (Yeltyschewa, 1964) — Stukalina, fig. I 15
2000     Sphenocrinus rarisuleatus (Yeltyschewa, 1964) — Stukalina, fig. I 15
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.