Echinodermata

Sphenocrinus multisulcatus Yeltyschewa, 1964

Synonymy list
1964     Sphenocrinus multisulcatus Yeltyschewa sp.nov — Yeltyschewa, pp. 63, fig. II 9
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.
References based on distribution