Family

Cyclomischidae Moore et Jeffords, 1968

Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1986. Zakonomernosti istoričeskogo razvitiâ krinoidej v rannem i srednem paleozoe SSSR. pp. 1-144. Nauka.
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
List of species
1. Simplocrinus crassiformis (Yeltyschewa, 1964) | Volkhov StageKunda Stage