Ostracoda

Ctenobolbina duhmbergi Öpik, 1937

Type specimen data
Synonymy list
1937     Ctenobolbina duhmbergi — Õpik, pp. 32, fig. 4: 11; 6: 5
Selection of related publications
Öpik, A. 1937. Ostracoda from the Ordovician Uhaku and Kukruse formations of Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 43, 1-2, 65-128.
References based on distribution