Ostracoda

Beecherellidae Ulrich, 1894

Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1973. Ostrakody ordovika i silura SSSR.
Abushik, A. F., Ivanova, V. A., Kochetkova, N. M., Martynova, G. L., Neckaja, A. I., Rozdestvenskaya, A. A. 1960. Novye paleozojskie ostrakody Russkoj i Sibirskoj platform, Urala i Pechorskoj grjady. New species of ancient plants and invertebrates of the USSR, vol. II, pp. 280-367.