Ostracoda

Schmidtella lata Neckaja, 1960

Synonymy list
1960     Schmidtella lata Neckaja sp. nov. — Abushik et al., fig. tab. 58:8.9
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution