Species

Kinnekullea semiermis Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Kinnekullea semiermis Neckaja sp. n. — Neckaja , pp. 20, fig. 5:9
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103. Nedra.
Loading...
References based on distribution
  • Neckaja, 1966   Porkhov borehole, Pskov   419 -   Idavere Substage