Ostracoda

Polyzygia Gürich, 1896

Selection of related publications
Kaljo, D. (ed) 1970. The Silurian of Estonia.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution