Species

Steusloffina eris Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Steusloffina eris Neckaja sp. n. — Neckaja , pp. 60-61, fig. 8:6
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103. Nedra.
Loading...
Classification
References based on distribution