Porifera

Plumataliniidae Bogoyavlenskaya, 1969

Selection of related publications
Nestor, H. E. 1964. Ordovician and Llandoverian Stromatoporoidea of Estonia.
Nestor, H. 1960. Plumatalinia - A New Genus of Stromatoporoidea from the Upper Ordovician of the Estonian S.S.R.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук IX, 3, 225-228.