Porifera
Family

Plumataliniidae Bogoyavlenskaya, 1969

https://files.geocollections.info/large/c4/d3/c4d312f4-9eca-46e9-9183-3cc9090b862a.jpghttps://files.geocollections.info/large/14/c9/14c938cb-eb7f-4f1e-b4a7-228bf08ac5db.jpghttps://files.geocollections.info/large/46/9c/469ce36a-1730-4ef7-b91c-000047fd8bd9.jpghttps://files.geocollections.info/large/e2/d5/e2d58668-2863-4621-adeb-0aa4c5219cf7.jpghttps://files.geocollections.info/large/f6/15/f6153618-6299-48bd-b120-fa2486ae3af0.jpghttps://files.geocollections.info/large/b2/2f/b22f93a8-79d8-4d20-a45f-00ddd7dd3d2d.jpghttps://files.geocollections.info/large/41/66/41669961-76bb-49c1-b7d0-05ccbf00bb9b.jpghttps://files.geocollections.info/large/93/62/93620ce4-69fe-4382-8517-f5ca8e3a8551.jpghttps://files.geocollections.info/large/47/31/47314072-d4a6-46fd-8d81-d4d26c7a2356.jpghttps://files.geocollections.info/large/70/3d/703d63fa-d823-4b64-8bb7-1d8d2bf4af01.jpg
Selection of related publications
Nestor, H. E. 1964. Ordovician and Llandoverian Stromatoporoidea of Estonia.ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused , 1-112.
Nestor, H. 1960. Plumatalinia - A New Genus of Stromatoporoidea from the Upper Ordovician of the Estonian S.S.R..Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук IX , 3,225-228. DOI:10.3176/phys.math.tech.1960.3.05
List of species
Loading...