Bryozoa

Sardesonia carinata (Männil, 1958)

Synonymy list
1958     Phylloporina carinata n. sp. — Männil, pp. 336, fig. IV 3
1985     Sardesonia carinata (Männil, 1958) — Lavrentjeva, pp. 40, fig. XIV 2
Selection of related publications
Lavrentjeva, V. D. 1985. Mšanki podotrâda Phylloporinina. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) , 214, 1-97.
Männil, Reet 1958. New Cryptostomatous Bryozoans from the Ordovician of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 7, 4, 330-347. DOI:10.3176/tech.phys.math.1958.4.07