Echinodermata
Species

Bystrowicrinus parvirugosus Yeltyschewa, 1979

Synonymy list
1979     Bystrowicrinus parvirugosus — Yeltyschewa , fig. I 4
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Loading...
Classification
References based on distribution