Echinodermata

Xenocrinus tapaensis (Yeltyschewa, 1979)

Synonymy list
1979     Dwortsowaecrinus tapaensis Yeltyschewa, sp. nov — Yeltyschewa, pp. 103, fig. I 9,10
2000     Xenocrinus? tapaensis — Stukalina, pp. 61, fig. V 10-11
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
References based on distribution