Echinodermata

Dwortsowaecrinus quadrihamatus (Yeltyschewa, 1963)

Synonymy list
1963     Tetragonoteragonalis quadrihamatus — Yeltyschewa et Stukalina, pp. 55, fig. II 22,23
1969     Dwortsowaecrinus quadrihamatus (Yeltyschewa), 1963 — Yeltyschewa, pp. 103, fig. I 11
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
References based on distribution