Echinodermata

Acanthodocrinus magnispinosus Yeltyschewa, 1979

Synonymy list
1979     Acanthodocrinus magnispinosus Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 102, fig. I 12
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii , 94-100. Voprosy paleontolgii , pp. 94-100.
References based on distribution