Bryozoa

Enallopora moe Männil, 1958

Synonymy list
1958     Enallopora moe n. sp. — Männil, pp. 333, fig. I 7-10; II 1
1985     Enallopora moe Männil, 1958 — Lavrentjeva, pp. 61, fig. XXII 1,2
Selection of related publications
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
Männil, Reet 1958. New Cryptostomatous Bryozoans from the Ordovician of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 7, 4, 330-347. DOI:10.3176/tech.phys.math.1958.4.07