Bryozoa

Aluverina Männil, 1958

Selection of related publications
Lavrentjeva, V. D. 1985. Mšanki podotrâda Phylloporinina. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) , 214, 1-97.
Männil, R. M. 1959. On Ordovician stratigraphy and bryozoans of Estonia.
Männil, Ralf 1958. New Cryptostomatous Bryozoans from the Ordovician of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 7, 4, 330-347.
Bekker, H. 1921. The Kuckers stage of the Ordovician Rocks in NE Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis II, 1, 1-90.
References based on distribution