Bryozoa

Nematotrypa lauta Gorjunova, 1985

Synonymy list
1996     Nematotrypa lauta Gorjunova — Gorjunova, pp. 127, fig. 30a
Selection of related publications
Gorjunova, R. V. 1988. Systematics of genus Revalotrypa (Bryozoa). Paleontologicheski Zhurnal , 2, 31-36.
References based on distribution