Genus

Scutellum Pusch, 1833

Selection of related publications
Luha, A. 1939. Paar uut kivistist Saaremaa lademeist. Eesti Loodus VII, 2/3, 98-99.
Öpik, A. 1937. Trilobiten aus Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused 52, 1-163.
List of species