Bryozoa

Pteropora pennula Eichwald, 1855

Synonymy list
1855     Pteropora pennula — Eichwald, pp. 452
1860     Pteropora pennula m. — Eichwald, pp. 396, fig. 23:15a,b
1861     Pteropora pennula m. — Eichwald, pp. 57, fig. II 15
1911     Pteropora pennula Eichwald — Bassler, pp. 347, fig. text fig. 223
1958     Pteropora pennula Eichwald 1860 — Männil, pp. 344, fig. VI 1; VII 5; VII 1,2
1981     Pteropora pennula Eichwald — Brood, pp. 20
1993     Pteropora pennula Eichwald, 1860 — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 101, fig. XXII 2,3, text fig. 3б
Selection of related publications
Brood, K. 1981. Hirnantian (Upper Ordovician) Bryozoa from Baltoscandia. Recent and Fossil Bryozoa: Papers Presented at the 5° International Conference on Bryozoa, pp. 19-27.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
Männil, Ralf 1958. New Cryptostomatous Bryozoans from the Ordovician of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 7, 4, 330-347. DOI:10.3176/tech.phys.math.1958.4.07
Bekker, H. 1925. Lühike ülevaade Eesti geoloogiast (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti Loodus. Äratrükk koguteosest "Eesti", pp. 31-61.
Eichwald, E. 1861. Paleontologiâ Rossii. Drevnij period. II. Fauna grauvakkovoj, gornoizvestkovoj i medistoslancevatoj formacij Rossii.