Species

Diplotrypa hennigi Bassler, 1911

Synonymy list
1911     Diplotrypa hennigi, new species — Bassler , pp. 322, fig. text fig. 200
1948     Diplotrypa hennigi — Astrova , pp. 23, fig. 11, 12
1953     Diplotrypa hennigi Bassl. — Modzalevskaya , pp. 105
1959     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Männil , pp. 257, fig. XXXI 1-6
1965     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Astrova , pp. 187, fig. XXX 1, text fig. 34
1968     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Bork & Perry , pp. 324
1978     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Astrova , pp. 68
2002     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Pushkin , pp. 424, fig. 51m
2004     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Koromyslova , pp. 47
2013     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Pushkin & Pushkina , pp. 38, fig. 10:10-13
Selection of related publications
Pushkin, V., Pushkina, N. 2013. Mšanki semejstva Halloporidae. pp. 1-100. LAP LAMBERT Academic Publishing.
Koromyslova, A. V. 2004. Bryozoans of the Genus Diplotrypa Nicholson, 1879 from the Middle Ordovician of the Leningrad Region. Paleontological Journal 38, 6, 635-638.
Pushkin, V. 2002. Middle Ordovician bryozoa from the Podlasie-Brest Depression (Belarussian part): suborders Ceramoporina, Esthonioporina, Amplexoporina, Halloporina. Geological Quarterly 46, 4, 411-434.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia. pp. 1-852. Institut Geologii Akademii Nauk Estonskoi SSR.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 91-167. Gostoptehizdat.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.