Bryozoa

Diplotrypa westoni Ulrich, 1889

Synonymy list
1889     Diplotrypa westoni — Ulrich, pp. 30, fig. 8:4-4b
1911     Diplotrypa westoni Ulrich — Bassler, pp. 323, fig. text fig. 201
1921     Diplotrypa westoni Ulrich — Bekker, pp. 44, fig. IX 6
1921     non Diplotrypa westoni Ulrich — Bekker, pp. 44, fig. IX 6
1948     Diplotrypa westoni Ulrich, 1889 — Astrova, pp. 18, fig. III 2,3
1948     Diplotrypa hennigi Bassler, 1911 — Astrova, pp. 24, fig. IV 11,12
1965     Diplotrypa westoni Ulrich, 1889 — Astrova, pp. 187, fig. XXIX 2
1978     Diplotrypa westoni Ulrich, 1889 — Astrova, pp. 68
2009     Diplotrypa westoni — Pachut & Fisherkeller, pp. 404
2013     Diplotrypa dybowski Bassler, 1911 — Pushkin & Pushkina, pp. 40
2016     Diplotrypa westoni Ulrich, 1889 — Koromyslova, pp. 472
Selection of related publications
Pushkin, V., Pushkina, N. 2013. Mšanki semejstva Halloporidae.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bekker, H. 1921. The Kuckers stage of the Ordovician Rocks in NE Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis II, 1, 1-92.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.