Species

Hallopora goodhuensis (Ulrich, 1893)

Synonymy list
1893     Callopora goodhuensis — Ulrich , pp. 282, fig. 23;9.10,21,29
1911     Hallopora goodhuensis (Ulrich) — Bassler , pp. 327, fig. text fig. 203,204
1911     non Hallopora goodhuensis (Ulrich) — Bassler , pp. 327, fig. text fig. 203,204
1953     Hallopora goodhuensis (Ulr.) — Modzalevskaya , pp. 105
1978     Hallopora goodhuensis (Ulrich, 1893) — Astrova , pp. 71
1987     Hallopora wesenbergiana wesenbergiana (Dybowski) — Pushkin , pp. 154
2013     Hallopora goodhuensis (Ulrich, 1893) — Pushkin & Pushkina , pp. 9
Selection of related publications
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 91-167. Gostoptehizdat.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.