Bryozoa

Diplotrypa abnormis (Modzalevskaya, 1953)

Synonymy list
1877     Callopora nummiformis — Dybowski, pp. 109 (pars)
1911     Hallopora? dybowski — Bassler, pp. 335
1953     Diplotrypa petropolitana var. macropora — Modzalevskaya, pp. 155, fig. XII 1-3
1953     Hallopora abnormis sp. n. — Modzalevskaya, pp. 105, 149, fig. VI 4-6, text fig. 24
1978     Diplotrypa abnormis (Modzalevskaya, 1953) — Astrova, pp. 68
2016     Diplotrypa abnormis (Modzalevskaya, 1953) — Koromyslova, fig. 8:1-4
Selection of related publications
Koromyslova, A. V. 2016. Paleogeography of the Ordovician bryozoans of the genus Diplotrypa Nicholson (Trepostomida). Paleontological Journal 50, 5, 471-479. DOI:10.1134/S0031030116050075
Astrova, G. G. 1965. Morphology, history of development and system of the Ordovician and Silurian Bryozoa. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 106, 1-432.
Männil, R. M. 1959. Stratigraphy of Ordovician Bryozoa from Estonia. Kandidaadi dissertatsioon, 3 köidet (I, II, III), pp. 1-852.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
References based on distribution