Family

Phragmoporidae Pushkin, 1987

Selection of related publications
Koromyslova, A. V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Koromyslova, A. V., Fedorov, P. V., Ershova, V. B. 2009. New records of bryozoans from the Lower Ordovician of the Leningrad Region and intercolonial variability in Esthoniopora lessnikowae (Modzalevskaya). Paleontological Journal 43, 2, 153-161. Pleiades Publishing Ltd. DOI:10.1134/S0031030109020051
Pushkin, V. I., Popov, L. E. 1999. Early Ordovician bryozoans from north-western Russia. Palaeontology 42, 1, 171-189. DOI:10.1111/1475-4983.00067
Gorjunova, R. V. 1996. Phylogeny of the Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 267, 1-163. Nauka.
Pushkin, V. I. 1987. Ordovikskie mšanki podotrâda Halloporina Belorussii i smežnyh rajonov Vostočno- Evropejskoj platformy. Ordovik Belorussii, pp. 145-232. Nauka i Tehnika.
Modzalevskaya, E. A. 1986. Bryozoa of the family Dittoporidae from Ordovician of Leningrad area. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva XXX, 74-91.
Männil, Ralf 1961. On the morphology of the hemisphaeric zoaria of Trepostomata (Bryozoa). ENSV TA Geoloogia Instituudi Uurimused VI, 113-140.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia. pp. 1-852. Institut Geologii Akademii Nauk Estonskoi SSR.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 91-167. Gostoptehizdat.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
Eichwald, E. 1860. Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie. Premier volume. Ancienne Période en deux sections. pp. XIX+1–1657. E. Schweizerbart. DOI:10.5962/bhl.title.52391
List of species
2. Phragmopora flexuosa Pushkin, 1987 | Kukruse StageJõhvi Substage
4. Phragmopora multiporata (Bassler, 1911) | Kunda StageKukruse Stage