Bryozoa

Mesotrypa egena Bassler, 1911

Synonymy list
1911     Mesotrypa egena, new species — Bassler, pp. 198, fig. text fig. 107
1953     Mesotrypa egena Bassl. — Modzalevskaya, pp. 102
1978     Mesotrypa egena Bassler, 1911 — Astrova, pp. 100
2012     Mesotrypa egena Bassler, 1911 — Ernst & Nakrem, pp. 30, fig. 8C-I, table 4
Selection of related publications
Ernst, A., Nakrem, H. 2012. Late Ordovician (Sandbian) bryozoans and their depositional environment, Furuberget Formation, Mjøsa District, Oslo Region, Norway. Bulletin of Geosciences 87, 1, 21-44. DOI:10.3140/bull.geosci.1316
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.